หยุดอยู่กับที่

posted on 14 Nov 2010 17:41 by nexuswave in Past-Diary
 
 
 
วันเวลาผ่านไป...
 
 
 
 
...อะไรๆก็ผ่านไปเร็ว
 
 
 
 
การเดินทางระหว่างเราสองคน...
 
 
 
 
.............
 
 
 
 
 
 
 

 
ก็ทำให้รู้ว่า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรามีความรู้สึกต่อกันมากน้อยแค่ไหน..
 
 
 

Tags: nexuswave

Comment

Comment:

Tweet