..เขียนให้กับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ (วาเลนไทน์)
 
 
เมื่อเนื้อเรื่อง
กำลังดำเนินมา
จวนจะจบอวสาน
 
...
 
รู้ไหมเวลาคุยกัน
เราแทบจะไม่มองหน้ากันเลย..
จนถึงเวลา...
 
ที่ต้องพูดคำว่า "เลิก"
 
...ออกไป
 
 
 
 
 
แต่..!!
 
 
 
 
 
 
เธอนั่น
 
..ใช้สายตามองมาที่ฉัน..

 
ฉันก็รับรู้ได้ทันทีว่าเธอ
 
...ไม่ต้องการ
 
 
 
 
 
มันทำให้ฉันรู้ว่าเธอ
ยังต้องการฉันอยู่..
 
....
 
เท่านั่นที่ฉันบอกเธอ
 
เรายังคงอยู่ด้วยกันต่อไป
 
 
....
 

Tags: nexuswave

Comment

Comment:

Tweet